Statuten

De stichting heeft ten doel:

Het organiseren van verschillende activiteiten, waaronder masterclasses, voor belangstellenden om deze personen te begeleiden in het leven op sociaal, economisch gebied; de omgeving & wereld door deze belangstellenden positiever kleurrijker te laten beleven door onder meer het geven van aandacht, het bieden van een luisterend oor.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van financiële middelen zoals subsidies, sponsoring en andere wijze van het bijeen brengen van gelden.


De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.